Cryo-Save logo CryoSave

Tinklalapio naudojimo taisyklės ir sąlygos

Užsisakykite informacijos rinkinį! Spausti čia!

CryoSave sveikina jus mūsų tinklalapyje. Šiame dokumente yra labai svarbi informacija apie taisykles ir sąlygas, kurios reglamentuoja jūsų naudojimąsi šiuo tinklalapiu. Prašome atidžiai perskaityti šią informaciją. Prisijungdami prie šio tinklalapio ir visų jo puslapių, jūs sutinkate su žemiau nurodytais terminais ir sąlygomis. Jei jūs nesutinkate laikytis šių terminų ir sąlygų, prašome išeiti iš šio tinklalapio.

Naudojimosi apribojimai ir nuosavybė

Visi šio tinklalapio puslapiai yra CryoSave ir/arba jo dukterinių bendrovių ir filialų nuosavybė.  Turinys tinklalapyje pateikiamas tik informaciniais tikslais. Jūs galite naudoti šį tinklalapį tik savo asmeniniam, nekomerciniam naudojimui ir negalite naudoti čia pateikiamos medžiagos, duomenų arba informacijos norėdami įgyti konkurencinį pranašumą. Kaip naudojimosi šiuo tinklalapiu sąlygą, jūs garantuojate mums, kad nenaudosite šio tinklalapio neteisėtais ar draudžiamais tikslais, laikydamiesi šių taisyklių ir sąlygų. Jei nesilaikote kurios nors iš šių sąlygų, leidimas naudotis šiuo tinklalapiu automatiškai nutraukiamas ir turite nedelsdami sunaikinti bet kokią atsisiųstą ar spausdintą medžiagą. Šios svetainės turinys, įskaitant tekstą, vaizdus, garso ir vaizdo medžiagą, negali būti platinamas, keičiamas, atgaminamas ar naudojamas, visas ar iš dalies, be išankstinio rašytinio mūsų sutikimo, tačiau jūs galite iš tinklalapio atsisiųsti turinį į bet kurį kompiuterį, tik asmeniniam, nekomerciniam naudojimui, jei jūs nepažeidžiate autorių teisių, prekių ženklų, ir kitos įvardintos nuosavybės. Šiose taisyklėse ir sąlygose nurodoma, kad bet koks šios medžiagos naudojimas, bet kurio kito tinklalapio ar kompiuterinio tinklo aplinkoje, bet kokiu tikslu yra draudžiamas. Jūs negalite kopijuoti jokios šio tinklalapio medžiagos komerciniais tikslais. Mes pasiliekame visas teises, kurios nėra aiškiai apibrėžtos šiose taisyklėse ir sąlygose.

Pastaba apie prekės ženklą

CryoSave ir www.cryo-save.com yra mums nuosavybės teise priklausantys prekių ir paslaugų ženklai.

Tai nėra medicininiai patarimai

Šis tinklalapis nesuteikia medicininės pagalbos! Šiame tinklalapyje Jūs nesužinosite nieko, kas galėtų būti laikoma medicininiu patarimu. Jūs turėtumėte žinoti, kad tinklalapyje turinys yra teikiamas bendros informacijos ir švietimo tikslais ir neturi būti naudojamas sveikatos problemoms ar ligoms diagnozuoti arba gydyti. Tai nėra profesionalios priežiūros pakaitalas. Informacija, kurią įgyjate šiame tinklalapyje, gali būti netinkama taikyti savo situacijoje, arba klaidingai suprasta. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kaip panaudosite informaciją, kurią gausite šiame tinklalapyje. Be to, atkreipkite dėmesį, kad, nors mes ir siekiame, kad mūsų informacija būtų nuolat atnaujinama, medicininė informacija greitai kinta, ir kai kuri informacija gali būti pasenusi. Jūs neturėtumėte šiame tinklalapyje pateikiamo turinio suprasti, kaip mūsų pritarimo išsakytoms nuomonėms, arba bet kokio laidavimo ar garantijos jokioms strategijoms, rekomendacijoms, gydymams, terapijoms, arba veiksmų pasiūlymams aprašytiems turinio autoriaus. Patarimo apie savo pačių situaciją, prašome kreipkitės į gydytoją arba kitą sveikatos priežiūros paslaugų teikėją!

Privatumas

Mūsų privatumo politika apima jūsų registracijos ir kitų asmeninių duomenų apsaugą.

Garantijos ribojimas

Šis tinklalapis, įskaitant jame esantį bet kokį turinį ar informaciją, ar bet kurio kito susijusio tinklalapio paslaugas, yra teikiama "KAIP YRA" ir "KAIP PRIEINAMA" pagrindu. CryoSave aiškiai atsisako visų, bet kokios rūšies pareiškimų ar garantijų, ir aiškiai išreikštų, ir numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, numanomo perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui, ir ne pažeidimo. Jūs prisiimate visą atsakomybę ir riziką už jūsų naudojimąsi šiuo tinklalapiu, su juo susijusiomis paslaugomis, ir susietais tinklalapiais. Mūsų ar mūsų įgaliotųjų atstovų, žodžiu arba raštu pateikiama informacija arba suteikta konsultacija nesukuria garantijų arba jokiu būdu nedidina garantijų taikymo srities. CryoSave negarantuoja informacijos ir medžiagos tikslumo, adekvatumo ir išsamumo, niekaip neprisiima jokios atsakomybės už šios informacijos ir medžiagos klaidas ar praleidimus. Mes nedarome jokių pareiškimų ir nesuteikiame garantijų, kad naudojimasis šiuo tinklalapiu bus nenutrūkstamas ir be klaidų. Jūs esate atsakingi už ėmimąsi atsargumo priemonių, būtinų užtikrinti, kad bet koks turinys, gautas iš šio tinklalapio, būtų be virusų ir bet kokių kitų galimai žalingų kompiuteriui kodų.

Atsakomybės apribojimas

Mes, mūsų filialai, tiekėjai, ir kitos trečiosios šalys, minimos šiame tinklalapyje, nėra atsakingi už jokį tiesioginį, netiesioginį, atsitiktinį, aplinkybinį, ypatingą, pavyzdinį, baudžiamąjį ar kitą žalos atlyginimą (įskaitant, be apribojimų, tą, kuris atsiranda praradus pelną, duomenis, ar dėl verslo nutraukimo), kylantį iš, arba susijusį kokiu nors būdu su tinklalapiu, su svetaine susijusiomis paslaugomis ir produktais, turiniu ar informacija, kuri pateikta šiame tinklalapyje, ir/ar susijusiuose tinklalapiuose, remiasi garantija, sutartimis, delikto arba bet kuria kita juridine teorija ir/ar žinojo apie tokią galimą žalą. Jūsų vienintelė priemonė išreikšti nepasitenkinimą šiuo tinklalapiu, su juo susijusiomis paslaugomis ir/arba susietais tinklalapiais yra nustoti naudotis šiuo tinklalapiu ir/arba šiomis paslaugomis. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama netaikyti ar apriboti atsitiktinių ar pasekminių nuostolių, todėl pirmiau nurodytas apribojimas ar išimtis jums gali nebūti taikoma.

Informacijos tikslumas ir vientisumas

Nors mes stengiamės užtikrinti tinklalapio vientisumą ir tikslumą, mes negarantuojame, kad tinklalapis bus teisingas ir tikslus. Yra įmanoma, kad tinklalapyje bus spausdinimo klaidų, netikslumų ar kitų klaidų, ir kad neautoriniai papildymai, trynimai ir pakeitimai svetainėje gali būti padaryti trečiųjų šalių. Tuo atveju, kai atsiranda netikslumų, prašome apie tai mums pranešti, kad juos galėtume ištaisyti. Tinklalapyje pateikiama informacija gali būti pakeista ar atnaujinta be įspėjimo.

Nuorodos į kitus tinklalapius

Šiame tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių tinklalapius. Šios nuorodos yra pateikiamos dėl patogumo. Apie kitus tinklalapius, kuriuos galite pasiekti per šį tinklalapį, mes nedarome jokių pareiškimų. Jūs suprantate, kad jis nuo mūsų nepriklauso ir mes negalime kontroliuoti to tinklalapio turinio. Be to, nuoroda į kitą svetainę nereiškia, kad mes patvirtiname ir prisiimame atsakomybę už nurodyto tinklalapio turinį, arba naudojimą. Jūs turite imtis atsargumo priemonių siekiant apsisaugoti, kad naudojama arba atsisiunčiama informacija nepaskleistų tokių elementų, kaip virusai, kirminai, Trojos arkliai ir kitokių ardomojo pobūdžio elementų. Jei nuspręsite prisijungti prie trečiosios šalies tinklalapių, susijusių su šia svetaine, tai galite padaryti tik visiškai prisiimdami savo pačių riziką.

Greitosios nuorodos į šį tinklalapį

Asmenys, atsakingi už kitus tinklalapius gali įdėti nuorodą į bet kurį šio tinklalapio puslapį. Tačiau jūs negalite iš šio tinklalapio kopijuoti jokios medžiagos į savo serverį, nepaisant jokios priežasties. Be to, jūs negalite sujungti atskirų šio tinklalapio elementų (įskaitant fotografijas, iliustracijas, diagramas, mygtukus, tekstą ar kitus elementus), "siekdami" sujungti juos su kitų tinklalapių kontekstu, pavyzdžiui, siedami atskirus elementus kituose tinklalapiuose. Kitaip tariant, nurodykite visus šio tinklalapio puslapius, arba nenurodykite nei vieno. Bet koks kitoks panaudojimas bus autorinių teisių pažeidimas ir Jums gali sąlygoti teisinius veiksmus.

Teisė pakeisti mūsų taisykles, sąlygas ir mūsų tinklalapio turinį

Mes pasiliekame teisę, bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo, daryti pakeitimus ir pataisymus, tačiau neįsipareigojame atnaujinti šiame tinklalapyje pateiktos informacijos. Pakeitimai bus paskelbti interneto svetainėje, o vartotojai yra laikomi perspėtais ir jie nesaistomi su jokiais tinklalapio pokyčiais. CryoSave bet kuriuo metu gali keisti šiame tinklalapyje aprašytus produktus ir/ar paslaugas.